Χρήσιμα Links

Εθνικές Αρχές
1.    Υπουργείο Ανάπτυξης
2.    Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
3.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
4.    Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
5.    Υπουργείο Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
6.    Γενικό Χημείο του Κράτους
7.    Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - ΕΟΦ

Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
 1.    Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.     Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή - DG SANCO
3.     Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
4.     Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων - EFSA

Διεθνείς Οργανισμοί και Αρχές
1.    Food & Agriculture Organization of UN (FAO)
2.    World Health Organization (WHO)
3.    Codex Alimentarius
4.    Codex Europe
5.    FDA
6.    Australia Food Standards Agency
7.    New Zealand Food Safety Authority

Διατροφή
1.    Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος
2.    EUFIC
3.    5-a-Day
4.    Eatwell
5.    USDA - Πυραμίδα διατροφής
 
Γενικού ενδιαφέροντος Επιστημονικοί φορείς
1.    Ifr
2.    IFST
3.    IFT
4.    Campden

Φορείς ευρύτερου δημοσίου τομέα
1.    ΕΛΟΤ
2.    ΕΣΥΔ