Ποιότητα

Το εργαστήριο ανάλυσης ΑΣΠΙΔΑ είναι διαπιστευμένο από το 2010 από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2017.