Επικοινωνία

Ελ. Βενιζέλου (π. Ιωλκού) 371, Τ.Κ 382 21 Βόλος
Τηλ: 2421080757
Fax: 2421211013